A weboldal – számos másikhoz hasonlóan – sütiket gyűjt, amelyek megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak. Amennyiben nem fogadod el őket, az oldal egyes részei elképzelhetően nem fognak megfelelően működni. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt éred el.

Nyereményjáték szabályzat

 

1. A játék és a szervező

 

Jelen szabályzat a Deli-Vill Kft. (Cg.: 13-09-096123, adószám: 13117670-2-13) 2161 Csomád,Kossuth L.u.79. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjáték részleteit tartalmazza.

 

2. A játék időtartama, menete

 

A Játék időtartama: 2020. augusztus 01-30.

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen az azonnali nyereményre az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

-          Nettó 30.000 HUF értékben vásároljon a Deli-Vill Kft. által kínált termékek közül.

 

A játék nyerteseinek és résztvevőinek száma nincs korlátozva.

 

3. Kik vehetnek részt a játékban?

• A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

4. Nyeremények

 

Azonnali nyeremények, amelyek elnyerése a készlet erejéig lehetséges. A fel nem használt nyereményeket egy későbbi időpontban a Deli-Vill Kft. jogosult felhasználni nyereményként. A nyeremények értéke klasszikus számlán jelenik meg 1 forint értékben, a fent említett 30.000 Huf nettó vásárlás mellékleteként.

 

Nyeremények:

NV 03K-3/WH/1,5 elosztó kapcsolóval

NV 06/BK elosztó kapcsoló nélkül

LLK12WE27K2700 LED körte égő

XLED STI64 (29637) LED filament égő

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 

A nyertesek neveit a Deli-Vill Kft. a vásárlás alkalmával megadott személyes adatok alapján azonnal értesíti, majd a személyes adatok törlésre kerülnek.  Ezen túl a Deli-Vill Kft. semmilyen személyes adatot nem tárol.

 

 

6. Nyeremények kézbesítése

 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel személyesen (internet vagy telefon, személyesen a Deli-Vill üzletben) egyeztetjük.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

 

7. A Szervező felelőssége

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

 

8.1 Tájékoztatás

 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbíthatja.

 

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja.

Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.

 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 

§ hozzájárulását adja ahhoz,hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, az adatokat nem továbbítjuk további felhasználásra.

 

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

 

9. Kizárás

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

10. Vegyes rendelkezések

 

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért, vásárlásokért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.